Thông báo tuyển sinh Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (2020)

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở ngành học mới: Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, mã trường DCN, mã trường 7220101.

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (2020)

https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/tieng-viet-va-van-hoa-viet-nam-2020/5e4bb019376c683184672de5

  • Thứ Ba, 11:22 12/05/2020

Tags: