Thông báo học bổng diện Hiệp định của Chính phủ Ru-ma-ni năm 2024

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 06); Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06 và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ru-ma-ni cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ru-ma-ni, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định năm 2024.

Xem thêm

Cán bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia chuỗi hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học

Tháng 4, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã cử cán bộ tham gia chuỗi Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quốc tế hoá giáo dục đại học. Được tổ chức bởi Bộ Giáo dục Chính phủ Australia, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam phối hợp với Đại học Deakin.

Xem thêm

Thông báo học bổng đào tạo trình độ đại học diện Hiệp định của Chính phủ Ca-dắc-xtan năm 2024

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 06); Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06 và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2024

Xem thêm

Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh chương trình liên kết 3+1 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và sẵn sàng hội nhập toàn cầu, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã và đang tập trung triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục. Từ năm 2024, Nhà trường bắt đầu triển khia chương trình liên kết 3+1 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trải nghiệm học tập trong và ngoài nước.

Xem thêm

Thông báo học bổng diện Hiệp định của Chính phủ Ba Lan năm 2024

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài (gọi tắt là Thông tư số 06); Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Công điện số 62/ĐSQ ngày 16/02/2024 của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan thông báo chỉ tiêu học bổng của phía Ba Lan, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2024 cho công dân Việt Nam.

Xem thêm

Cơ hội giành học bổng của Trường Đại học Quốc lập Trung Chính, Đài Loan (Chung Cheng University)

Trường Đại học Quốc lập Trung Chính, Đài Loan sẽ tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến về các chương trình học bổng, thực tập cho sinh viên, ứng cử viên là công dân Việt Nam vào ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2024.

Xem thêm

Thông báo tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Dự án giáo dục dài hạn "các trường Đại học Nga"

Trung tâm Khoa học và Văn hóa nga tiếp tục thực hiện dự án giáo dục dài hạn "Các trường Đại học Nga" tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Cơ quan hợp tác Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm

Chính phủ Nga cấp 1000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam năm 2024

Ngày 19/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ra văn bản Thông báo số 165/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2024.

Xem thêm

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) năm học 2025

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 1/2 cho biết, Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) nhập học năm 2025 đã bắt đầu nhận hồ sơ của các ứng viên.

Xem thêm

Họp khởi động Dự án về Nghiên cứu Bảo mật và triển khai khóa Đào tạo Thạc sĩ về An toàn thông tin mạng

Ngày 23-24/01, Dự án Nghiên cứu Bảo mật và triển khai khóa Đào tạo Thạc sĩ về An toàn thông tin mạng (Cyber Security Learning: Master’s degree in Cybersecurity - Dự án CYCLE) chính thức được khởi động. TS.Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng các thành viên của Dự án đã tham gia buổi họp tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Xem thêm