Triển khai Kế hoạch OJT với giáo viên tình nguyện KOICA Vietnam

Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020, Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Bộ môn Tiếng Hàn Quốc – khoa Ngoại ngữ triển khai kế hoạch hoạch làm việc với giáo viên tình nguyện - thầy Chung Young Chul tại cơ sở (On the Job Training - OJT) tại Văn phòng TT HTQT và Văn phòng Bộ môn tiếng Hàn – Khoa Ngoại ngữ.

Thực hiện kế hoạch, Trung tâm Hợp tác Quốc tế đã giới thiệu về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, hướng dẫn thăm quan nhà trường (Giới thiệu thông tin về Nhà trường, Khoa Ngoại ngữ và các thông tin chung về địa phương (TP Hà Nội, khu vực Quận Bắc Từ Liêm) và hỗ trợ giáo viên ổn định nơi ở.

Bộ môn Tiếng Hàn Quốc – khoa Ngoại ngữ đã trao đổi, thảo luận nội dung liên quan đến công tác chuyên môn: kế hoạch của Bộ môn, nội dung mong muốn TNV phối hợp, phân công giảng dạy, công tác, trách nhiệm giữa Trường và TNV.

Kết thúc tuần làm việc với giáo viên tình nguyện tại cơ sở (On the Job Training - OJT), Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Bộ môn Tiếng Hàn Quốc – khoa Ngoại ngữ đã báo cáo về những thông tin đã thu thập, khảo sát được tại địa phương; đề đạt nội dung cần hỗ trợ, trao đổi về kế hoạch công việc tại đơn vị và Tổng kết OJT.

Dự kiến giáo viên tình nguyện sẽ bắt đầu làm việc tại Bộ môn Tiếng Hàn Quốc – khoa Ngoại ngữ từ ngày 24/02/2020 theo kế hoạch. Đây là 01 trong 02 giáo viên tình nguyện do tổ chức KOICA hỗ trợ nhà trường nhằm giúp phát triển bộ môn tiếng Hàn Quốc.

Triển khai Kế hoạch OJT với giáo viên tình nguyện KOICA Vietnam

  • Thứ Bảy, 15:17 08/02/2020

Tags: