Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ từ 5 tháng đến 9 tháng. Chi tiết về tuyển chọn như file đính kèm.

Hạn nộp:17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ VN)

Link đến hồ sơ trực tuyến cũng như các chi tiết khác: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/

  • Thứ Tư, 08:31 08/07/2020

Tags: