Thỏa thuận Hợp tác quốc tế

THỎA THUẬN HỢP TÁC

Năm 2010

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Đại học Kijeon

Hàn Quốc

21/01/2010

Biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ về trao đổi học thuật với Đại học Kijeon

2

Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng

Đài Loan

20/04/2010

Biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ về trao đổi học thuật với ĐH Khoa học ứng dụng Cao Hùng

3

Công ty TNHH Khoa học và Phát triển Modasoft

Trung Quốc

04/06/2010

Hợp đồng

Hợp đồng liên kết về trao đổi phần mềm giữa HaUI và Công ty TNHH Khoa học và Phát triển Modasoft

4

Trường Đại học Cao Uyển

Đài Loan

31/08/2010

Biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ về trao đổi học thuật với Đại học Cao Uyển

5

Công ty AMADA

Nhật Bản

15/09/2010

Hiệp định tài trợ

Hiệp định về tài trợ phần mềm của Công ty AMADA cho HaUI

6

Công ty WON CONSTRUCTION COMPANY

Hàn Quốc

10/11/2010

Thỏa thuận Hợp tác

Bản thỏa thuận về cung ứng nguồn nhân lực với công ty WON CONSTRUCTION COMPANY

7

Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải

Đài Loan

30/12/2010

Thỏa thuận Hợp tác

Thỏa thuận hợp tác trao tặng dây chuyền lắp ráp bản mạch điện tử của Tập đoàn KHKT Hồng Hải cho HaUI

Năm 2011

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Đại học Điện tử Quế Lâm

Trung Quốc

08/03/2011

Thỏa thuận về hợp tác đào tạo

Thỏa thuận về trao đổi sinh viên với Đại học Điện tử Quế Lâm, Trung Quốc năm học 2011 - 2012

2

Trường Đại học Kijeon

Hàn Quốc

27/04/2011

Thỏa thuận về hợp tác đào tạo

Thỏa thuận về việc thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Hàn Quốc tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

3

Tổng cục giáo dục dạy nghề

CHDCND Lào

18/05/2011

Thỏa thuận về hợp tác đào tạo

Lãnh đạo nhà trường đã ký văn bản Ghi nhớ hợp tác đào tạo với Vụ Giáo dục Kỹ thuật dạy nghề (TVED) nước CHDCND Lào

4

Trường Hữu nghị Viêng chăn Hà Nội

CHDCND Lào

18/05/2011

Biên bản ghi nhớ

Hợp tác đào tạo 2+2, đào tạo tiếng Việt, đào tạo trình độ đại học, liên thông cao đẳng đại học

5

Trường Hữu nghị Viêng chăn Hà Nội

CHDCND Lào

28/07/2011

Hợp đồng và thỏa thuận

Tiếp tục ký các văn bản về hợp tác đào tạo 2+2 và liên thông

6

7

Công ty TNHH Siemens Vietnam

Hàn Quốc

29/09/2011

Hợp đồng

Hợp đồng tài trợ thiết bị với Tập đoàn Siemens

8

Trường Đại học York St John

Vương quốc Anh

10/10/2011

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác đào tạo đại học toàn phần tại Việt Nam do trường Đại học York St John cấp bằng

Năm 2012

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Đại học Phùng Giáp

Đài Loan

13/3/2012

Biên bản hợp tác đào tạo

Thỏa thuận hợp tác về liên kết đào tạo, hợp tác về nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật và giáo viên, sinh viên

2

Trường Đại học Hồ Nam

Trung Quốc

04/04/2012

Hợp đồng đào tạo 30 tiến sỹ cho ĐH CNHN

Thống nhất hợp tác hỗ trợ đào tạo giảng viên chất lượng cao cho trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ nguồn hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và nguồn kinh phí tự có của trường Đai học Công nghiệp Hà Nội

3

Trường Đào tạo chuyên ngành tiếng Aso

Nhật Bản

21/05/2011

Biên bản hợp tác đào tạo

Hợp tác về đào tạo tiếng và trao đổi giao lưu văn hóa

4

Công ty Huawei Vietnam

Trung Quốc

22/08/2012

Thỏa thuận về hợp tác đào tạo

Thống nhất việc đào tạo cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để đủ điều kiện làm việc tại Huawei ở Việt Nam và cung cấp thiết bị phục vụ cho đào tạo

5

Học viện công nghệ cao Hàn Quốc

Hàn Quốc

19/10/2012

Ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác toàn diện về nghiên cứu triển khai các dịch vụ đi kèm phù hợp với ngành công nghệ vật liệu và công nghệ phụ trợ

6

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại nước ngoài

Nhật Bản

31/10/2012

Ghi nhớ

Thỏa thuận việc triển khai Dự án"Tăng cường năng lực giáo viên kỹ thuật dạy nghề tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội"

Năm 2013

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Đại học York St John

Anh

07/01/2013

Hợp đồng hợp tác đào tạo

Thỏa thuận các nội dung chi tiết của chương trình liên kết đào tạo giữa 2 trường

2

Trường Đại học Hồ Nam

Trung Quốc

13/03/2013

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận chi tiết về hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi giáo viên giảng

viên

3

Học viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc

Hàn Quốc

11/04/2013

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận cùng nghiên cứu khoa học giữa KIST và Trung tâm nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

4

Trường Đại học sư phạm Quảng Tây

Trung Quốc

19/06/2013

Thỏa thuận hợp tác

Hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật

5

Công ty Nisshan Techno

Hàn Quốc

15/07/2013

Hợp đồng

thỏa thuận trao tặng máy móc trị giá 391.766 JPY

6

Trường Đại học Sangmyung

Hàn Quốc

07/08/2013

Thỏa thuận hợp tác

Hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật

7

Trường Đại học Kazan

CHLB Nga

20/09/2013

Thỏa thuận hợp tác

Hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật

Năm 2014

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Công ty TNHH Minami Fuji

Nhật Bản

17/06/2014

Thỏa thuận hợp tác

Tổ chức đào tạo tuyển dụng kỹ thuật viên ngoại thất tường, mái nhà

2

Hiệp hội thúc đẩy kỹ năng máy tính

Nhật Bản

30/09/2014

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận về kỹ thi cấp chứng chỉ CAD 3D

3

Công ty TNHH Lectra Việt Nam

Pháp

10/12/2014

Thỏa thuận hợp tác

Thảo thuận hợp tác về hỗ trợ thiết bị, trao đổi giáo viên và nghiên cứu khoa học

5

Trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh

Trung Quốc

19/12/2014

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác đào tạo và giao lưu

6

Trường đại học Khoa học kĩ thuật Gyeonggi

Hàn Quốc

22/12/2014

Biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

Năm 2015

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Cao đẳng Keimyung

Hàn Quốc

21/01/2015

Biên bản kế hoạch hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

2

Trường đại học Inje

Hàn Quốc

22/02/2015

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

3

Trường Đại học khoa học kỹ thuật Quảng Tây

Trung Quốc

23/03/2015

Thỏa thuận hợp tác đào tạo và giao lưu

Trao đổi sinh viên giữa 2 trường

4

Hiệp hội Marketing Philippin

Philippin

26/05/2015

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Dự kiến sẽ tổ chức hội thảo từ 7-10/05/2016, 23/10/2015 mời trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham gia dự hội thảo tại Philippin

5

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Việt Nam

24/08/2015

Hợp đồng

Tiếp nhận thực tập sinh giảng dạy tiếng Anh

6

Biên bản ghi nhớ với trường Đại học Frostburg

Hoa Kỳ

26/08/2015

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Hợp tác đào tạo 2+2 trình độ đại học

7

Trường Đại học Teikyo

NHật Bản

01/10/2015

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Hợp tác trao đổi sinh viên

8

Trường Đại học quốc gia Kunssan

Hàn Quốc

27/10/2015

Biên bản ghi nhớ

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

9

Công ty cổ phần đào tạo SE Việt Nam

Việt Nam

03/11/2015

Thỏa thuận hợp tác đào tạo và giao lưu

Chương trình trao đổi giáo sinh giữa HaUI và Công ty cổ phần đào tạo SE Việt Nam

10

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm

Trung Quốc

05/11/2015

Ghi nhớ hợp tác và giao lưu giáo dục

Về Hợp tác và giao lưu giáo dục

11

Trường Đại học Kung-il

Hàn Quốc

25/11/2015

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

Năm 2016

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Đại học Yeungnam

Hàn Quốc

11/01/2016

Biên bản ghi nhớ về Trao đổi sinh viên

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

2

Trường Đại học Chung-ang

Hàn Quốc

18/03/2016

Ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

3

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây

Trung Quốc

22/03/2016

Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên

Thỏa thuận về trao đổi sinh viên khoa ngoại ngữ trường ĐHCNHN và trường ĐHKHKT Quảng Tây

4

Trường Cao đẳng Koji

Hàn Quốc

24/08/2016

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

5

Trường Cao đảng Kunjang

Hàn Quốc

03/10/2016

Biên bản ghi nhớ hợp tác

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

6

Trường cao đẳng văn hóa Keimyung

Hàn Quốc

12/10/2016

Biên bản ghi nhớ về Trao đổi sinh viên

Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu học thuật, trao đổi thiết bị hỗ trợ tìm việc làm.

7

Công ty TNHH Lectra Việt Nam

Pháp

14/10/2016

Biên bản hợp tác đào tạo

Trao tặng thiết bị máy móc cho trường ĐHCNHN

Năm 2017

STT

Tên đối tác

Quốc gia

Thời gian ký kết

Văn bản ký kết

Nội dung ký kết

1

Trường Cao đẳng kinh tế Ike

Nhật Bản

25/04/2017

Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác

Thỏa thuận trao đổi sinh viên, trao đổi giáo viên, trao đổi nghiên cứu và học thuật, trao đổi khác

2

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Côn Minh

Trung Quốc

10/05/2017

Thỏa thuận trao đổi sinh viên, trao đổi giáo viên, trao đổi nghiên cứu và học thuật, trao đổi khác

3

Trường Đại học Phúc Châu

Trung Quốc

30/12/2017

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác, trao đổi học thuật, nghiên cứu

4

Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam

Hàn Quốc

14/10/2017

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác, trao đổi học thuật, nghiên cứu. Thành lập trung tâm tiếng Hàn Quốc

5

Trường Đại học Upsala

Thụy Điển

1/1/2017

Biên bản cam kết

Thỏa thuận hợp tác, triển khai thực hiện dự án E-Event thuộc chương trình Eramus Mundus

Năm 2018

1

Trường Đại học Yuhan University

Hàn Quốc

23/1/2018

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác, trao đổi học thuật, nghiên cứu

2

Trường Đại học Hannam

Hàn Quốc

26/4/2018

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo 2+2 cấp hai bằng ngành ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc

3

Vụ giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Lào

27/4/20118

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác, trao đổi học thuật, nghiên cứu. Hợp tác đào tạo với các trường của Lào.

4

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây

Trung Quốc

2/5/2018

Biên bản ghi nhớ

Thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo 2+2 cấp hai bằng ngành ngôn ngữ Trung Quốc