Mạng lưới Hợp tác Quốc tế

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

MẠNG LƯỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

HOA KỲ

Trường Đại học Frostburg (FSU)

VƯƠNG QUỐC ANH

Trường Đại học York St John (YSJ)

NHẬT BẢN

Trường Cao đẳng Tsuruoka

Trường Đại học Sawara

Trường Đại học Tamagawa

Trường Đại học Tokyo One

Trường Đại học Higashi Asia

Trường Đại học Tsukuba Smile

Trường Đại học Arist

Trường Đại học Kaisei Osaka

Trường Đại học Meric

Trường Đại học Urawa

Trường Đại học Yamate

Trường Đại học Atys

Trường Đại học Akamonkai

Trường Đại học Higashi Shinjuku

Trường Đại học Kyoritsu

Trường Đại học Shinwa

Trường Đại học Tokyo Fukushi

Trường Đại học Tokyo Johoku

HÀN QUỐC

Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc

Trường Đại học Kijeon

Trường Đại học Chonbuk

Trường Đại học Ajou

Trường Đại học Kunjang

Trường Đại học Koje

Trường Đại học Jungbu

Trường Đại học Pyeong taek

Trường Đại học Kyungil

Trường Đại học Mokpo

Trường Đại học Sangmyung

TRUNG QUỐC

Trường Đại học Phúc Châu

Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Côn Minh

Trường Đại Học Hồ Nam

Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Quảng Tây

Trường Đại Học Khoa học Kỹ thuật Điện Tử Quế Lâm

ÚC

Học viện Công nghệ Nam Úc

Học viện Công nghệ Douglas Mawson (TAFE SA)

Trường Đại học Công nghệ Victoria

LÀO

Trường Cao đẳng Hữu nghị Viêng chăn – Hà Nội

ẤN ĐỘ

Học viện CNTT Aptech

DỰ ÁN EVENT - ERASMUS+

TÂY BAN NHA

Trường Đại học Valencia

VIỆT NAM

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Trường Đại học Huế

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

HÀ LAN

Trường Đại học Groningen

THỤY ĐIỂN

Trường Đại học Upsala

Học viên Công nghệ Hoàng Gia

DỰ ÁN LAB - MOVIE - ERASMUS+

ITALIA

Trường Đại học tổng hợp Padova

VIỆT NAM

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÂY BAN NHA

Trường Đại học Slamanca

BỒ ĐÀO NHA

Trường Đại học Lisbon