Chương trình Hợp tác Quốc tế

Chương trình Liên kết đào tạo hợp tác với Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc ngành Quản trị khách sạn

Từ năm học 2022-2023, Nhà trường bắt đầu triển khai chương trình liên kết đào tạo 2+2 ngành Quản trị khách sạn với Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc.

Thời gian học và tài chính: 2 năm đầu sinh viên học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, học phí đóng theo qui định của Nhà trường, 2 năm sau sinh viên đủ điều kiện và đạt trình độ tiếng Trung Quốc HSK cấp 4 thì sẽ sang Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc học tập. Học phí 2 năm học cuối theo thỏa thuận giữa 2 trường.

Ngôn ngữ giảng dạy trong 2 năm đầu học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là tiếng Việt Nam, 2 năm sau học tại Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm, Trung Quốc là tiếng Trung Quốc.

Điều kiện nhận bằng: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 02 bằng, bằng Đại học Chính quy và học vị do Trường Đại học Bách khoa Quế Lâm cấp theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc và bằng Đại học chính quy do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.